VAN PHAO

Kích cỡ: DN50 – DN500

Áp lực: 10K, 16K

Xuất xứ: Việt Nam, Trung Quốc, Malaysia

Đặt hàng